اهداف همايش

اهداف همايش:

اهداف اين همايش بين رشته­ اي شامل تعامل انديشمندان و سياستگذاران جامعه و هم­ انديشي در زمينه ايجاد بستري مناسب براي بررسي مسائل جامعه ايران در استفاده از محصولات فاوا، بررسي راهبردهاي گوناگون و افق هاي آيندۀ صيانت فضاي فرهنگي، و تلاش به منظور طرح سياست­ها و برنامه­ هاي راهگشا با ارائه پاسخ هايي به سوالات زير مي باشند.

1)     زمينه ها و عوامل موثر بر آسيب پذيري جامعه ايراني در استفاده نادرست از محصولات فاوا چيست؟

2)     اثرات مفيد و مضر نحوه استفاده از محصولات فاوا بر سبك زندگي ايراني- اسلامي چيست؟

3)     راهكارهاي عملي توسعه و ترويج فرهنگ صحيح بهره گيري از محصولات فاوا چيست؟

4)     آگاهي بخشي در زمينه آثار مخرب استفاده­ نادرست از محصولات فاوا با رويكرد ارتقاي تربيت و سلامت در جامعه چگونه بايد باشد؟

5)     امكان­ پذيري و راهكارهاي علمي و فني محدودكردن عوارض و مضرات ناشي از استفاده نادرست محصولات فاوا چگونه بايد باشد؟

6)      افزودن توصيه هاي صيانتي از فرهنگ در محصولات فاوا چگونه امكان پذير است؟

7)     عملكرد كنترلي و نظارتي صحيح در ورود و استفاده از محصولات فاوا چگونه بايد باشد؟

8)     تعامل علمي انديشمندان جامعه با ارگان­هاي سياست گذار در بارۀ موضوع صيانت فرهنگي چگونه امكان­ پذير مي باشد؟

9)     افق هاي آينده لازم براي صيانت فرهنگي چيست؟

تاریخ به روز رسانی:
1394/02/11
تعداد بازدید:
718
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.