محورهاي همايش

محورها و رويكردهاي همايش:

 

1-    بررسي مسائل جامعه ايران در استفاده از محصولات فاوا

-         بررسي تاثيرات محصولات فاوا بر بهبود كيفيت و سبك زندگي

-         آسيب شناسي فرهنگي محصولات فاوا

-         بررسي عوارض محصولات علم و فناوري مدرن بر شاخص­ هاي فرهنگ در ايران

- صيانت فرهنگي

-         تجربه مديريت فناوري فاوا در جهان و ايران

-         بررسي و نقد تجربيات و سياست­ها و برنامه هاي مواجهه با فاوا در جهان و ايران

-         مولفه­ ها و شاخص ­هاي فرهنگ جامعه ايران

-         شناخت اجتماعي جامعه ايران

-         بررسي و ارزيابي نظريات، الگوها، تجربيات صيانت از شاخص­ هاي فرهنگي در جهان و ايران

-         مطالعه شيوه­ هاي صيانت از شاخص­ هاي فرهنگ­ ها در جوامع پيشرفته

-         بررسي آسيب هاي ناشي از ايدئولوژي­ سازي علم و فناوري بر شاخص­ هاي فرهنگي و تنوع فرهنگ ­ها

-         بررسي علمي شيوه ­هاي آموزشي، تبليغي، آگاهي بخشي، محدوديتي و نظارتي شيوه­ هاي صيانت از شاخص هاي فرهنگي جامعه ايران، نقد و بررسي علمي عملكرد كنترلي و نظارتي موجود در ورود و استفاده از محصولات فناورانه اطلاعات و ارتباطات، و ارائه روش­هاي جديد جهت صيانت از شاخص­هاي فرهنگي جامعه ايران

-         ديدگاه كاربران نسبت به فاوا

-         مباني و روش­هاي پيشگيري و نقش آنها در صيانت فرهنگي، تجهيزات و ابزار هاي مرتبط با صيانت فرهنگي، دستورالعمل ها، هشدارها و علائم مرتبط با صيانت فرهنگي

3- بكارگيري روشهاي فناورانه در اصلاح، بهبود و ايجاد صيانت در فضاي فرهنگي

-         معيارها و ضوابط تخصص گرايي در بهره­ گيري از محصولات فاوا

-         فاوا بعنوان يك ابزار صيانت در اصلاح و بهبود فضاي فرهنگي كشور

4- افق هاي آينده در صيانت فرهنگي

-         بررسي امكان تهيه نقشه راه مديريت آموزش و پژوهش در حوزه صيانت فرهنگي

-         ارتقاي دانش عمومي از فاوا براي آگاهي از مخاطرات و برقراري صيانت فرهنگي از پايين ترين سطح كاربري

-         بررسي لزوم ايجاد تخصص هاي جديد دانشگاهي بين رشته اي

-         آموزش اخلاق حرفه اي به متخصصين

-         جايگاه صيانت فرهنگي در برنامه ريزي و مديريت راهبردي فرهنگي كشور

-         طراحي بسترهاي فرهنگي براي آينده كشور با پيش بيني توسعه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات

-         تدوين راهبردهاي صيانت فرهنگي و حقوق شهروندي

-         فرهنگي­ كردن اقتصاد فناوري

 

محور ها و رويكردهاي همايش تخصصي محدود به موضاعات فوق محدود نشده و از موضوعات جديد و مرتبط استقبال مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1394/02/11
تعداد بازدید:
615
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.