اعضاي كميته داوران همايش

اعضاي كميته داوران

دكتر حميد تقي راد

رئيس دانشكده مهندسي برق

دكتر رضا جعفري

عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق، دبير كميته اجرايي و دبير همايش

دكتر مهدي علياري

عضو هيات علمي و سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق

دكتر هادي خانيكي

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات

دكتر محمد امين قانعي راد

رئيس انجمن جامعه شناسي ايران

دكتر عباس قنبري باغستان

عضو هيات علمي دانشگاه تهران و دبير علمي همايش

دكتر مهدي منتظر قائم

عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مدير گروه ارتباطات

دكتر فريدون وفايي

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1394/02/20
تعداد بازدید:
677
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.