معرفي

معرفي همايش

در چند دهه اخير استفاده از محصولات مهندسي فناوري به ويژه فناوري ارتباطات و اطلاعات (فاوا[1])،تغييرات شگرفي در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعي جوامع ايجاد كرده است.

توليد محصولات فاوا در جهان، موجد فرصت ها و تهديدهاي متنوعي بوده است به طوري كه اين فرصت­ها باعث توسعه و پيشرفت­هايي در شيوه زندگي، رفاه، بهداشت، آموزش و پژوهش در جهان شده است. در اثر گسترش وسيع استفاده از محصولات فاوا، دگرگوني­ها و مفاهيم جديدي در گفتگو و تعامل افراد جوامع و ارتباط فرهنگ­ها در فضاي مجازي بوجود آمده است.

در ايران اسلامي نيز ورود محصولات فاوا، همانند ديگر كشورهاي جهان، فرصت­هاي توسعه را به همراه آورده است و باعث پيشرفت و رشد و تغيير در شيوه زندگي افراد جامعه، رفاه، بهداشت، آموزش و پژوهش در كشور شده است. اما از سوي ديگر فراهم نبودن بستر مناسب و يا استفاده نادرست بعضي از اين محصولات در كشور توسط بخشي از جامعه، باعث بي­ توجهي به فرهنگ غني جامعه ايران و يا تغيير در سبك زندگي ايراني اسلامي شده است. متاسفانه در اين رابطه، مولفه­ هاي اصلي فرهنگ جامعه ايران مورد چالش قرار گرفته و در بسياري از موارد حقوق افراد جامعه و آيندگان مغفول مانده است. از اين رو بررسي و مطالعه اثرات مخاطره­ آميز استفاده نادرست محصولات فاوا و ارائه راهكارهاي عملي استفاده صحيح از آنها جهت صيانت از فرهنگ به يك نياز مبرم براي جامعه تبديل شده است.

نظر به اينكه بررسي و تحقيق در مورد محصولات فاوا يك موضوع بين رشته اي بوده و به علم فناوري، فرهنگ جامعه، ارتباطات اجتماعي و نيز سلامت جسمي و روحي افراد جامعه مرتبط  مي­ باشد، فعال ساختن محققين و متخصصين در دانشگاه­هاي صنعتي، علوم انساني و اجتماعي، پزشكي و پژوهشگران ديني بر روي موضوع صيانت فرهنگي و ايجاد نگرش ميان رشته اي بين آنها، يك ضرورت است. گسترش نگرش مزبور نتايجي از قبيل ارائه راهكارهاي عملي براي استفاده صحيح محصولات فاوا، ارائه راهكارهاي صحيح علمي و فني، محدود كردن عوارض ناشي از بكارگيري نادرست محصولات فاوا، ايجاد تعامل علمي فرهيختگان جامعه با بخش سياستي و اجرايي و پيش بيني چالش هاي آيندۀ فرايندهاي اطلاعات و ارتباطات و طراحي بسترهاي فرهنگي مناسب را مي ­تواند بدست دهد.

 [1] ICT (Information and Communications Technology)

تاریخ به روز رسانی:
1394/02/11
تعداد بازدید:
708
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.