اعضاي كميته راهبردي

                              كميته راهبردي:

دكتر سيد محمد تقي بطحايي

عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق

دكتر حميد تقي راد

رئيس دانشكده مهندسي برق  

دكتر رضا جعفري

دبير كميته اجرايي و دبير همايش

دكتر علي خاكي صديق

رئيس دانشگاه و رئيس همايش

دكتر هادي خانيكي

رئيس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات

دكتر رمضان علي صادق زاده

عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق

حجت الاسلام نبي الله فضلعلي

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

دكتر محمد امين قانعي راد 

رئيس انجمن جامعه شناسي

دكتر عباس قنبري باغستان

عضو هيات علمي دانشگاه تهران و دبير علمي همايش

دكتر كمال محامدپور

عضو هيات علمي دانشكده برق و عضو هيات مديره شركت ارتباطات زير ساخت

دكتر فريدون وفايي

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1394/02/16
تعداد بازدید:
809
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.